Pozyskanie środków unijnych dla projektu: “Rozwój eksportu firmy Brew Control”

1 grudnia 2022

Firma Brew Control realizuje program “Rozwój eksportu firmy BREW CONTROL”   w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”. Projekt ma na celu wzrost konkurencyjności firmy, zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej, pozyskanie nowych rynków zbytu. Eksport to siła napędowa naszej firmy pozwalająca uzyskać satysfakcjonujące wyniki finansowe, zapewniający dalszy intensywny rozwój naszej firmy. Kwota dofinansowania: 74 877, 65PLN.

Planowany jest udział w 2 wydarzeniach jako wystawca na targach oraz przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych.

'
NASZA
OFERTA

PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW PLC

Kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, programowania, konfigurowania usprawniania istniejących projektów

USŁUGI W ZAKRESIE INWENTARYZACJI

Proces produkcji to coraz bardziej skomplikowany system składający się z różnych urządzeń i parametrów.

KONTROL TEMPERATURY

Wydajność i oszczędność to bardzo ważne zagadnienia

Beconix – Rozwiązanie IoT dla przemysłu

Przejrzysty panel dotykowy użytkownika, łatwy dostęp do danych produkcyjnych z różnych urządzeń.