Pozyskanie środków unijnych dla projektu: „Rozwój eksportu firmy Brew Control”

3 listopada 2021

Projekt grantowy „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”. Projekt ma na celu wzrost konkurencyjności firmy, zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej, pozyskanie nowych rynków zbytu. Eksport to siła napędowa naszej firmy pozwalająca uzyskać satysfakcjonujące wyniki finansowe, zapewniający dalszy intensywny rozwój naszej firmy. Kwota dofinansowania: 74 877, 65PLN.

Planowany jest udział w 2 wydarzeniach jako wystawca na targach oraz przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych.

www.dreamsart.pl
'
NASZA
OFERTA

ZESTAWY „MINI BROWAR”

Dystrybucja, kompleksowa pomoc w uruchomieniu na miejscu u klienta.

TANKI FERMENTACYJNE

Dla branż spożywczych, farmaceutycznych, energetycznych.

SYSTEMY CHŁODZENIA

Precyzyjna kontrola temperatury cieczy i pomieszczeń.

ZDALNY DOSTĘP, ARCHIWIZACJA DANYCH

Przejrzysty panel dotykowy użytkownika, łatwy dostęp do danych produkcyjnych z różnych urządzeń.