Dostarczenie usług zdalnego dostępu w przemyśle dla zakładów produkcyjnych oraz producentów maszyn stało się w danym sektorze kluczowym wymaganiem, często powodując powstanie różnic pomiędzy firmami, które odniosły sukces a tymi co nie odniosły sukcesu.

Bez względu na to czy inżynierowie utrzymania pracują z domu czy z biura, potrzebują oni łatwego dostępu do maszyn oraz innych przemysłowych urządzeń, aby mogli wykonać swoją pracę co przyczynia się do zdalnego utrzymania.

Na początku lat 90 możliwości dostępu do maszyn i zasobów przemysłowych były ograniczone. Komunikacja modemowa przez publiczną komutowaną sieć telefoniczną była rozpowszechnioną opcją. Niestety wymagało to wykonywania połączeń międzystrefowych, a dostępna przepustowość była tak niska, że w praktyce trudno było serwisować maszyny. W miarę rozwoju Internetu powstala okazja do bezpłatnej lub publicznej komunikacji na duże odległości w celu uzyskania zdalnego dostępu. W połączeniu z technologiami komórkowymi, które zapewniają komunikację bezprzewodową lub technologie oparte na DSL, oferuje to nowe na rynku środki komunikacji do uzyskiwania dostępu do urządzeń. Jednak technologie oparte na DSL wymagają instalacji dedykowanej linii do lokalizacji maszyny, podczas gdy technologie komórkowe wymagają, aby odbiorniki bezprzewodowe były dostępne w pobliżu maszyny, zapewniając odpowiedni zasięg dla dobrej komunikacji.